Хотел Бургас Бийч - КК Слънчев Бряг

Проекти

Хотел Бургас Бийч

Наименование на проекта „Реконструкция на Хотел Бургас Биич – КК Слънчев Бряг.Част фасади“

Технически даннни за проекта:
Вложено количество стомана – 42500 кг.
Площ вложен технологичен меш – 3200 кв. м
Вид и произход на покритието – технологичен Меш Stamisol FT381 -Serge Ferrari
Архитектура: Виарт Зона ООД, водещ архитект: арх. Иван Захаринов
Конструктор: „Танев и Партньори ЕООД“
Покритие на стоманата – Горещо поцинковане >=100 мКм